2022.03

nomarchy KV

地域の個性を最発見・表現する建築プロジェクトを展開する株式会社NoMaDoSの事業キービジュアルイラスト。

illustration /

アートディレクター : RYUNOSUKE MATSUOKA
イラストレーター : NOBUCHI